Transportkjøpere iler til Softlogs for kostnadskontroll


Siden oppstarten i 2014 har kunder strømmet til Softlogs for hjelp til økonomisk oppfølging, kostnadskontroll og fraktanalyser. Selskapet er en uavhengig partner med nye IT-løsninger som skaffer full oversikt over et selskaps transportøkonomi.

Mørketall
– Tillit mellom kunden og Softlogs er viktig, sier Øistein Solberg, CEO i selskapet: – Vi tar egne investeringer i starten av prosjekter, og har en prismodell og samarbeidsform som gir kundene den tryggheten de trenger.

Han forteller at produktet er nødvendig, i en bransje med store mørketall. – Jeg har lest undersøkelser som sier at åtti prosent av alle transporter aldri blir kontrollert, forteller Solberg. Han legger til: – Uansett hvor store mørketall; Ingen klarer uansett å kontrollere alle transportene sine. Da lever man med en usikkerhet om hvorvidt prisene er beregnet riktig.

Softlogs´ systemer kontrollerer alle sendingene innenfor et komplekst bransjeområde. Systemet er skybasert, og selskapet har utviklet egne algoritmer som både kan kontrollere og analysere frakt. Ved å få inn alle transportkostnadene sammen med booking, ordre og innkjøp kan man automatisere konteringen av fraktkostnad på mange nivå. Det er viktig at kostnaden synliggjøres på riktig nivå for å få god oversikt.

Vil du lese om våre referanser? Se her

Ved å bruke Softlogs systemer kan man se fraktkostnad spesifisert på kunder, kundegrupper, og frakt i forhold til omsetning og varegrupper. Resultatene synliggjøres konkret for kunden, og de relevante KPI-ene defineres også av kunden.

– Vi sparer kundene for mye tid og oppdager ofte avvik både eksternt og internt. Dette gjør at kundene opplever bedre transportøkonomisk lønnsomhet fra dag én, sier Solberg.

Nytt system
– Vi er et nytt system i markedet som sirkulerer rundt fakturakontroll, fraktanalyse og kontering av fraktkostnaden. Algoritmer, trendanalyser og rett strukturering av relevant data gir oss mulighet til å oppdage skjevheter i logistikk-kjeden både internt og eksternt. Dette gjør forholdet og dialogen mellom transportkjøper og transportør profesjonelt, forklarer Solberg.

IT-løsningene og faglig support gir kundene bedre transportøkonomi og full kostnadskontroll.
– Øistein Solberg, CEO i Softlogs

 

I tillegg til IT-tekniske løsninger tar Softlogs ansvar for at fraktavtaler og betingelser blir lagt inn i systemet, slike at kunden slipper ansvar og diskusjoner med transportøren om avtalen er lagt inn rett eller ikke. Det betyr at hver kunde ikke kun får tilgang til et IT-system som de må drifte selv, men også får en ferdig løsning.

Kunder som allerede bruker systemet er blant andre Optimera, Jotun, Felleskjøpet, Tools, Bergans og Otra, og Audun Tharaldsen, transportsjef i Optimera, uttaler seg slik om erfaringen med de nye tjenestene: – Med dette verktøyet kan både økonomiavdelingen og logistikk-avdelingen jobbe med høyere kvalitet og mindre synsing.

Solberg er vant med gode tilbakemeldinger fra kundene, som opplever mer kontroll i det som kan være en uoversiktlig fraktsituasjon.
– Vi analyserer jo informasjon fra alle parter i logistikkjeden og har tilgang til grunnlagsdataene vi trenger herfra, så vel som tilgang til bedriftens ERP- og bookingsystemer. Det er dette som sikrer de detaljerte og effektive analysene, avslutter Solberg.

FAKTA

Softlog fokuserer på å bygge intelligente systemer som fanger opp de økonomiske avvikene innenfor frakt- og logistikkområdet. Arbeide med kontering og økonomisk oppfølging blir automatisert og satt i system. Selskapet har mer enn 25-års kompetanse innenfor programvare for toll, transport og logistikk.

Les mer her: https://softlogs.net